KONTAKTY

Proutěný svět
tel: +420 721 046 699
napište nám
Výdej zásilek dle dohody

NEJPRODÁVANĚJŠÍ


» Jak se plete koš na ovoce.
Jak se plete košík na ovoce, nebo houby, z neloupaného proutí.

Výhodou koše z  neloupaného proutí je, že tento materiál nemusíme nijak zpracovávat, ani během práce máčet, jak tomu je u proutí loupaného. Zkrátka pracujeme s čerstvě nařezaným proutím, které jsme si přinesli například  z procházky podél potoka. Nevýhodou předem neupraveného proutí ale je, že se hotový koš časem poněkud rozeschne a také nový je trochu těžší – na houby, brambory nebo jablka je ale skvělý. Nemluvě už o uspokojení, že jsme ho uplést dokázali!

Nebude to hned, ale pletení si můžeme rozvrhnout do etap. Hodí se nám průprava z pletení pomlázky. Při práci opravdoví košíkáři sedí  a rozpracovaný koš drží na klíně. A plést budeme stále stejným směrem – čili praváci doprava, leváci doleva.

Nástroje

Použijeme ostrý nůž, zahradnické nůžky a nemáme-li košíkářské jehly, opatříme si nějaký bodák - například šídlo nebo upravený šroubovák, hodí se nám i kousek provázku a určitě forma.

Namísto dřevěné formy, kterou nejspíš neseženeme, použijeme velký plastový květináč. V ruce nejprve upleteme dno, a to k tomuto květináči připevníme skrz poněkud zvětšený otvor na dně šroubem se dvěma křídlovými maticemi a větší kovovou podložku.

Na formě by rozhodně měli pracovat všichni, kdo ještě  v pletení nejsou dostatečnou sběhlí, udržet tvar koše totiž není vůbec jednoduché.

Dno

Pruty máme připravené a tak začneme od jeho středu. Dno vytvoříme z odřezků spodní části silných konců proutí - tak řečených patek. Velikost budoucího koše závisí na jejich délce. Čím menší kříž, tím menší košík. Dopleteme-li prut do konce, nastavíme jej tak, že k silnému konci přikládáme prut silnou částí, k slabému slabou. Stane-li se, že nám silné pruty vycházejí stále na jednu část kruhového dna a slabé na druhou (dno by bylo šišaté), ustřihneme prut dříve a nastavíme ho tak, abychom k nepravidelnosti nedošlo. Pokud zlomíme prut jímž pleteme, nastavíme ho stejným způsobem, jako když bereme prut nový. Končit dno bychom měli tenkými částmi prutu – špičkami, které zasuneme do výpletu. Po dokončení dna ostříháme zbytky proutků, které po nastavování trčí z pleteniny – sestřihujeme šikmo a ne zcela těsně u pleteniny, neboť musíme počítat se seschnutím koše.

Nyní hotové dno připevníme na formu a ostříháme přečnívající proutky ze základního kříže. Dno koše by mělo mít stejný průměr (případně nepatrně větší) jako dno formy.

Stěna

Připravíme 24 prutů na osnovu, vybíráme pruty silné a všechny seřízneme u paty šikmo do špice. Postupně je zastrkáme z obou stran kolem 12 prutů ze základního kříže seříznutou stranou k formě. O dno formy pruty ohneme a na konci svážeme dohromady provázkem. Máme připravenou osnovu a založíme první opletku třemi. Pruty, které budeme proplétat osnovou, mohou být slabší než pruty osnovy (silnější by být neměly). Ke třem prutům osnovy zastrčíme špičkami tři volné pruty. Krajní prut se vede přes dva sousední a zahákne se za následující prut osnovy. Opět nastavujeme silné konce patou prutů a slabé špičkou. Pletení přitlačujeme k formě, která nám drží tvar. Košem podle potřeby otáčíme. Pokud zlomíme prut osnovy, musíme jej vyměnit tak, že jej uřízneme a vedle jeho konce hluboko zastrčíme prut nový. Upleteme čtyři řady. Tímto způsobem můžeme sice uplést celý koš, ale spotřebovali bychom mnoho materiálu, déle by to trvalo a hotový koš by byl příliš těžký.

Budeme proto pokračovat jiným, odlehčeným vzorem. U paty seřízneme dalších 24 prutů. Každý z nich zastrčíme zprava k prutu osnovy seříznutou plochou od ní. Štěrbinky vedle prutů osnovy zvětšujeme podle potřeby šídlem. Máme teď 2 x 24 prutů – svázanou osnovu a volné pruty. Výplet rozdělíme na trojici, kdy každá obsahuje 8 prutů, které jsou střídavě vedeny přes a za osnovu, tzn., že 4 pruty jsou vedeny vně a 4 uvnitř osnovy. Dosáhneme toho tak, že první prut položíme za osnovu, druhý před osnovu. Třetím oplétáme osnovu dvakrát. Čtvrtý až osmý k třetímu. Bereme další pruty a pleteme střídavě dovnitř a ven tak, aby se třikrát osm prutů dostalo vždy k sobě tak, že čtyři jsou vedeny za a čtyři před osnovou. Střídáním tří skupin pleteme koš spirálovitě až těsně pod okraj formy. Končíme špičkami prutů, které zastrkáme do pleteniny. V průběhu vyplétání stlačujeme řady prsty směrem ke dnu (košíkáři používají i stloukací železo), aby po seschnutí nebyly rozestupy mezi proutím příliš znatelné, a také směrem k formě, abychom udrželi správný tvar koše.

Okraj koše upleteme pomocí tří prutů stejným vzorem jako opletka třemi na začátku pletení stěny. Ke třem prutům osnovy zastrčíme špičkami tři volné pruty. Krajní prut se vede přes dva sousední a zahákne se za následující prut osnovy.

Uzavírka

Uzavírkou vytvoříme pevnou horní hranu košíku. První čtyři stojící pruty položíme vnitřkem za dva pruty osnovy tak, že směřují ven. Levý položený prut vedeme vně přes dva stojící dovnitř za jeden a zase ven. Stejným otvorem sáhneme pro stojící prut, který položíme. Opět bereme poslední ležící, pleteme přes dva za jeden a zase složíme poslední stojící prut. Takhle uděláme čtyři páry, tzn. 8 ležících prutů. U dobře srovnaných bereme vždy pravý. Každý prut musíme položit dvakrát. Vezmeme z prvního páru pravý prut, opleteme ho přes dva za jeden a zase ven a opět složíme a pořád máme čtyři páry, které musíme mít až do konce. Zbyly nám dva stojící pruty tzv. tykadla. Práci si zjednodušíme, použijeme-li ke zvětšení štěrbin mezi pruty šídlo. Z levého páru vezmeme pravý prut a protahujeme jej pod prvním složeným okem. K němu přidáme levý stojící prut a zasuneme do stejné mezery. Druhé tykadlo zasuneme do oka pod dva pruty. Další již ležící prut zasouváme pod dva, třetí pod tři a čtvrtý pod čtyři a všechny další pod čtyři. Ve výsledku jsou všechny konce prutů schované pod čtyřmi zapletenými pruty nad sebou. Trčící konce prutů ještě utáhneme a ostříháme.

Ucho

Silný prut, delší než polovina obvodu koše, na obou koncích šikmo seřízneme a zasuneme oběma konci protilehle podél prutů osnovy co nejhlouběji. Vezmeme dva krát tři slabší dlouhé pruty. Tři zasuneme seříznutými patami podél jedné a tři podél druhé strany základního prutu ucha tak, že jeden zasuneme vlevo, druhý vpravo a třetí zevnitř. Všechny pruty pak provlékneme na levou stranu. Pruty z jedné strany třikrát omotáme kolem hlavního prutu ucha na druhou stranu a jejich špičky protáhneme skrz výplet, potom přes ně omotáme pruty z protilehlé strany a jejich špičky opět protáhneme skrz výplet. Pomáháme si košíkářskou jehlou. Pruty urovnáváme, aby ležely těsně vedle sebe. Špičky prutů z vnější strany obtočíme okolo držadla (uděláme uzel). Konce prutů zatáhneme – provlékneme dovnitř koše a konce seřízneme. Koš je hotov.

Pracovní postup

1. Nařežeme si šest silných prutů dlouhých asi 30 cm. Tři z nich uprostřed podélně nařízneme a tři vzniklou škvírou prostrčíme. Vznikne tak základní kříž pro výrobu dna koše.

2. Vezmeme dva pruty a jejich konce zasuneme do rozštěpu kříže slabšími konci. První dvě řady obtáčíme kolem tří prutových ramen kříže tak, že jeden prut vedeme spodem a druhý horem.

3. Po upletení dvou řad se ramena kříže rozdělí na jednotlivé pruty (každé rameno 3 pruty, celkem 12), které obplétáme stejným postupem – jeden prut vedeme spodem a druhý horem. Dojde-li prut, nastavíme další tak, že silné konce nahrazujeme silnými a slabé slabými. Pleteme až do požadované velikosti dna. Končíme špičkami, které zasuneme do výpletu.

4. Po dokončení dna sestříháme šikmo a s malou rezervou trčící konce prutů. Středem hotového dna protáhneme šroub s podélnou matkou, štěrbinu pro šroub si uvolníme košíkářskou jehlou. Jako formu použijeme plastový květináč, otvor ve středu dna trochu zvětšíme. Šroub dna budoucího košíku protáhneme otvorem květináče tak, aby proutí bylo na jeho vnější straně.  Na vnitřní dno květináče navlékneme na šroub těsnění (železné kolečko s dírou uprostřed) a přišroubujeme podélnou matkou. Proutěné dno by mělo mít stejný průměr jako dno formy.

5. Ostříháme konce prutů tvořící dno a připravíme si osnovu. 24 prutů, které by měly být přibližně stejně silné a silnější než ty, které kolem nich budeme oplétat, seřízneme do špičky. Ke každému kolíčku dna vsuneme z levé i pravé strany prut seříznutou plochou k formě. Všech 24 zasunutých prutů ohneme o hranu dna květináče a na konci je svážeme provázkem dohromady.

6. Do štěrbin tří prutů osnovy zastrčíme jednotlivě špičky tří volných prutů. Krajní vedeme přes dva sousední pruty a zahákneme za následující volnou osnovu. Upleteme 4 řady.

7. Připravíme si dalších 24 prutů a seřízneme je do špičky. Zasuneme je seříznutou stranou od osnovy co nejhlouběji do štěrbiny (pomůžeme si jehlou) vždy zprava k prutu osnovy.  První dva pruty položíme a třetí upleteme jeden za jeden prut osnovy. Bereme další pruty a pleteme jeden za jeden tak, abychom ve výsledku měli osm prutů – čtyři a čtyři proti sobě.  Stejně zpracujeme dalších osm prutů a pak ještě jednou. 24 prutů jsme tak rozdělili na tři skupiny po osmi prutech. Střídáním tří skupin pleteme koš až těsně pod okraj formy.

8. Tři nové pruty zastrčíme postupně tenkými konci podél tří prutů osnovy. Oplétáme stejným způsobem, jako opletku na začátku – přes dva pruty osnovy za jeden. Upleteme čtyři řady.

9. První čtyři stojící pruty položíme vnitřkem za dva pruty osnovy. Levý položený prut jde vně přes dva stojící dovnitř za jeden a zase ven. Stejným otvorem sáhneme pro stojící prut.  Opět bereme poslední ležící, pleteme přes dva za jeden a zase složíme poslední stojící prut. Takhle uděláme čtyři páry. tzn. 8 ležících prutů. U dobře srovnaných bereme vždy pravý.  Každý prut musíme položit dvakrát. Vezmeme z prvního páru pravý prut, opleteme ho přes dva za jeden a zase ven a opět složíme a pořád máme čtyři páry, které musíme mít až do konce.

10. Zbyly nám dva stojící pruty tzv. tykadla. Z levého páru vezmeme pravý prut a protahujeme jej pod prvním složeným okem. K němu přidáme levý stojící prut a zasuneme do stejné mezery.   Druhé tykadlo zasuneme do oka pod dva pruty. Z levého páru zase bereme pravý a dáváme ho pod jeden. Další dáváme pod dva, třetí pod tři a čtvrtý pod čtyři. Trčící pruty ostříháme.

11. Vybereme silný prut, který na obou koncích šikmo seřízneme. Zasuneme oba konce protilehle podél prutů osnovy jak nejhlouběji to lze. Ucho je vyšší je polovina průměru koše. Dvakrát třem prutům šikmo seřízneme konce. Jeden zasuneme z levé strany ucha, druhý z pravé a třetí zevnitř. Stejně u druhé části ucha. Všechny pruty provlékneme na levou stranu. Pruty z jedné strany třikrát omotáme kolem hlavního prutu ucha potom přes ně omotáme pruty z protilehlé strany. Dbáme na jejich úhledné rovnání. Špičky prutů protáhneme skrz výplet. Vedle ucha uvolníme jehlou škvíru a pruty z vnější strany obtočíme okolo držadla (uděláme uzel). Konce prutů zatáhneme – provlékneme dovnitř koše a trčící zbytky prutů seřízneme. Stejným způsobem postupujeme na druhé straně ucha. Držadlo je připevněné, zbývá ostříhat poslední trčící zbytky prutů a koš je hotov.

Zdroj: www.nasehobby.cz

ZjI1Z